Noutățile aduse în sistemul medical de noul contract-cadru al CNAS

De la 1 iulie a intrat în vigoare noul contract-cadru al CNAS, dar şi normele metodologice de aplicare a acestuia, cele două acte normative creând împreună un cadru legal inovator.

În completarea schimbărilor anunţate în primăvară, CNAS adaugă o serie de elemente de noutate care vor fi aplicate pe domenii de asistenţă medicală.

Astfel, în asistenţa medicală primară, pe lângă dezvoltarea serviciilor preventive pentru toate persoanele înscrise pe lista medicului de familie, se introduc noi servicii diagnostice şi terapeutice.

De asemenea, pentru comunicarea rapidă a informaţiilor necesare tratării pacienţilor, medicii de familie vor consemna în biletele de trimitere adresa de e-mail a cabinetului, la care poate fi transmisă electronic scrisoarea medicală de la ambulatoriul de specialitate sau de la spital, precum şi rezultatul analizelor/investigaţiilor paraclinice, după caz, precizează CNAS.

În asistenţa medicală ambulatorie clinică de specialitate se extinde lista cuprinzând afecţiunile care permit prezentarea direct la medicul de specialitate.

În lista serviciilor diagnostice şi terapeutice au fost introduse o serie de servicii specifice pentru anumite specialităţi, printre care:

  • descărcarea şi interpretarea rapoartelor specifice dispozitivelor utilizate în gestionarea diabetului zaharat – specialitatea diabet zaharat, nutriţie şi boli nutriţie;
  • tomografia în coerenţă optică – specialitatea oftalmologie;
  • extracţia dispozitivului intrauterin – specialitatea obstetrică – ginecologie;
  • imunoterapia specifică cu vaccinuri alergenice standardizate cu administrare subcutanată – specialitatea alergologie şi imunologie clinică;
  • puncţie biopsie mamară ghidată ecografic – efectuată de medici cu specialitatea chirurgie generală, obstetrică-ginecologie, oncologie medicală cu atestat/competenţă în senologie imagistică, radioterapie cu atestat/competenţă în senologie imagistică.

Totodată, se extinde lista serviciilor medicale în scop diagnostic-caz cu servicii acordate pacientelor pentru depistarea precoce a cancerului de sân.

În asistenţa medicală dentară se introduce un nou serviciu decontat – detartraj cu ultrasunete şi periaj profesional, care se efectuează pentru toată dantura, un asigurat putând beneficia anual de un astfel de serviciu.

Pe lista investigaţiilor imagistice ce pot fi efectuate de medicii stomatologi se adaugă şi tomografiile dentare CBCT.

Totodată, valoarea orientativă lunară de contract creşte cu 50% faţă de cea din prezent, pentru mediul rural aplicându-se încă o majorare cu 50% (ajungând astfel la valoarea de 6.000 lei în mediul urban, respectiv 9.000 lei în mediul rural, pentru un program de lucru de 3 ore/zi).

În asistenţa medicală paraclinică din ambulatoriu se introduc noi analize de laborator decontate.

Se vor deconta noi servicii medicale de radiologie imagistică medicală şi medicină nucleară: mamografie cu tomosinteză unilaterală şi mamografie cu tomosinteză bilaterală (investigaţii ce pot fi recomandate pentru monitorizarea pacientelor cu cancer de sân); mamografie digitală 2D; tomografie dentară CBCT mandibulară, maxilară, respectiv bimaxilară; ecografie musculoscheletală; ecografie cutanată; ecografie a aparatului urinar/genital masculin; ecocardiografie de efort; RMN şold – articulaţie coxo-femurală nativ şi cu substanţă de contrast; RMN whole-body;
limfoscintigrafie planară.

Se introduc, de asemenea, noi activităţi de transport sanitar neasistat.

Distribuie postarea: